Nieuws Endoscopie

HtmlNoArticles

Regiobijeenkomsten

Het netwerk endoscopie organiseert minimaal 1 tot 2 x per jaar regiobijeenkomsten verdeeld over Nederland. Informatie hierover wordt via de mail onder de leden verspreidt.